Historie

Op 31 maart 1915 kende Onstwedde al de ‘Lijkwagenvereeniging te Onstwedde en omliggende gehuchten’. Deze vereniging gaf aandelen uit van vijf gulden. Daarmee kon de ‘vereeniging’ een lijkkoets aanschaffen en een ’bergplaats’ betalen.

Op 1 januari 1927 werd officieel opgericht de ‘Lijkwagenvereeniging Onstwedde’. Het doel van deze vereniging was door het aanschaffen en het onderhouden van ‘een naar alle redelijke eischen des tijds ingerichte lijkkoets met de daarbij behoorende paardekleeden en –tuigen, koetsiersmantel en hoed, aan de dooden een eervolle begrafenis te verstrekken’.

Al op 1 mei 1922 werd van Christina Veldhuis een afgesloten ruimte in de schuur aan de E no. 90, gehuurd om daarin te bergen een lijkwagen met toebehoren als kleden en tuigen. De prijs bedroeg 25 gulden per jaar. Op voordracht van minister J. Donner van justitie, d.d. 29 september 1927, verleende Koningin Wilhelmina Koninklijke goedkeuring voor de ‘vereeniging’ op 1 oktober 1927.

De ‘noaberhulp’ in buurtschappen, die ook in Onstwedde aanwezig was, kwam tijdens sterfgevallen regelmatig in contact met de ‘Lijkwagenvereeniging’. Hele buurtschappen werden geleidelijk lid van de ‘Lijkwagenvereeniging’. Deze breidde haar diensten uit. Bovendien werd de naam gewijzigd in ‘Begrafenisvereniging Onstwedde’.

Op 9 maart 1928 kocht de ‘Lijkwagenvereeniging Onstwedde’ van H.R. Maarsingh, het perceel sectie E no. 1798, groot 2,02 are voor de prijs van 40 gulden en 40 cent en van het echtpaar J. Hiller en A. Engels, W. Veldhuis en A. Lantinga het perceel sectie E no. 1893 en 1799, groot 2,31 are voor de prijs van 140 gulden. Op dit perceel aan de Dorpsstraat werd het ‘lijkwagenhuisje’ gebouwd.

In de loop der jaren zijn de diensten van de vereniging aanzienlijk uitgebreid. Zo zijn overeenkomsten afgesloten met de plaatselijke hervormde en gereformeerde gemeenten waarmee de vereniging het beheer kreeg over twee aula’s.

Aanvankelijk had Begrafenisvereniging Onstwedde, samen met soortgelijke verenigingen in Wedde, Vlagtwedde en Vriescheloo, een uitvaartleider in vaste loondienst. Met ingang van 1 januari 1991 hadden de verenigingen Onstwedde en Vlagtwedde een overeenkomst met uitvaartleider R.J. van der Wel om de uitvaarten te verzorgen tegen een vooraf vastgesteld tarief.

Met ingang van 1 januari 2000 ontstond een samenwerking van R.J. van der Wel met uitvaartverzorging De Laatste Eer (DLE) in Emmen. Hierdoor verzorgt DLE de uitvaarten in Onstwedde en Vlagtwedde.

Uitgaande van de officiële oprichtingsdatum, 1 januari 1927, vierde Begrafenisvereniging Onstwedde in 2002 het 75-jarig bestaan. Dit gebeurde met een informatiemiddag aangaande de uitvaart in gebouw d’ Ekkelkaamp. Hier waren verschillende exposanten aanwezig, waaronder een notaris en de gemeente.

Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value